De woningbehoefte in De Koog

Woning behoefte in De Koog
Binnenkort komt er weer een vaststelling van de visie over wonen op Texel. Ik ben daar zeer ongerust over.
De dorpscommissies praten mee over de nieuwe plannen voor 2020 – 2025 maar de gemeenteraad geeft het uiteindelijke oordeel.
Bij Woontij en de gemeente bestaat de indruk dat er maar heel weinig vraag is naar woningen in de buitendorpen.
Vandaar hun planning voor te bouwen nieuwe huurwoningen 2020 – 2025:
– Den Burg 230
– De Cocksdorp 8
– Den Hoorn 20
– ’t Horntje 0
– De Koog 0
– Oosterend 20
– De Waal 0
Hun mening is dat mensen niet in De Koog willen wonen en dat de meeste mensen zich in Den Burg willen vestigen. Volgens Woontij en de gemeenteraad is de trend dat iedereen naar de stad trekt.
Ik ben van mening dat dit op Texel onzin is en dat mensen daar willen wonen waar ze werk hebben of waar ze al lang gewoond hebben.
Dus zowel voor jongeren als ouderen zou Woontij huizen moeten bouwen in De Koog. Op basis van het inwoneraantal zou de verdeling gemaakt moeten worden, 50% naar Den Burg en de rest verdelen over de andere dorpen op basis van behoefte.
Vooralsnog krijg ik hier de handen niet voor op elkaar en daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Als je vindt dat er ook in De Koog sociale huurwoningen gebouwd zouden moeten worden stuur dan even een mailtje naar wonen@dorpscommissiedekoog.nl het kan gewoon een mailtje zijn van 3 zinnen waarin je aangeeft of je het eens bent met het feit dat er meer
gebouwd moet worden in De Koog. Hoe meer reacties hoe beter.
Ook heeft Woontij aangegeven in gesprek te willen gaan met de dorpscommissies. De enige kans die we hebben om het tij te keren is dat we goed onderbouwd aan kunnen geven wat de behoefte aan woningen in De Koog is. Als je nu op zoek bent naar een woning in De Koog dan willen we dat ook graag weten en dan ook graag voor hoeveel mensen en wat je leeftijd categorie is bv jong – oud of ertussenin. Dit gaat dus specifiek over huurwoningen. Maar als je vindt dat er meer koopwoningen bij
moeten komen dan willen we dat ook graag weten.
Dus als jullie vinden dat wij als dorpscommissie Woontij en de politiek moeten overtuigen dat er meer gebouwd moet worden in De Koog laat ons dat dan weten.
Hieronder nog een paar gegevens die Woontij aan ons mee gaf, wil je meer informatie mail dan even wonen@dorpscommissiedekoog.nl

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.
Hieronder nog wat gegevens uit de presentatie van Woontij:
Woontij wil de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning terug brengen naar maximaal 2 jaar.


De woningmarkt op Texel lijkt het volgende beeld te vertonen:

vraagaanbod
Lage inkomens30952060
Midden inkomens755710
Hoge inkomens24653525
Totaal63153295

Klik hier om de presentatie te bekijken.