Dorpscommissie

De “Vereniging Dorpscommissie De Koog” is opgericht in 2004 en handelt onder de naam “Dorpscommissie De Koog” De doelstelling van de Dorpscommissie is de behartiging van de leefbaarheid van het dorp en omstreken op Texel, ten dienste van alle plaatselijke organisatie- en verenigingsleven, in de ruime zin, en zich te bewegen binnen het sociaal en cultureel werk.

De Dorpscommissie De Koog heeft als visie het aantrekken, ondersteunen en in stand houden van niet alleen ontspanningsmogelijkheden maar ook het behartigen en beheren van sociale / culturele belangen en evenementen dit alles ter verbetering van het imago van De Koog en Texel. De Dorpscommissie bevordert het in stand houden van de jeugdzorg en de jeugdvorming buiten schoolverband.

Het bestuur van de Dorpscommissie De Koog streeft openheid van structuur na en bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 11 personen.
Deze bestuursleden hebben verschillende functies en werkzaamheden.

BESTUURSLEDEN DORPSCOMMISSIE DE KOOG

Jaap Jager 
Ruigendijk 16 1796 MP De Koog
0222-317835
jager049@wxs.nl

Nico Erwich
nicoerwich@xs4all.nl

Ruurd Eijzinga
ruurd@webpartner.nl
0622 722 551

Mariska de Boer (secretaris)
mariska@icloud.com

Peter van Gaalen (voorzitter)
advburpvg@texel.com

Rein Stam (penningmeester)
reinstam@texel.com

BESTUUR St. DORPSHUIS DE HOF

De heer T.J. Kuip (Dirk) penningmeester
Pontweg 155 1796 MB De Koog
0222-321613 (06-55371793) i
info@duinrand texel.nl

Mevr. V.M. van Beek-Flokstra (Veronica) beheerder
Wintergroen 5 796 BL De Koog
0222-317729 (06-28787820)
janveronica@kpnmail.nl

Peter van Gaalen (secretaris)
advburpvg@texel.com

Ruurd Eijzinga (voorzitter)
ruurd@webpartner.nl
0622 722 551

Rob Vinke
vinkenest20@gmail.com
0653 916 384