Planet Texel De Koog

Op deze pagina staan zaken die betrekking hebben op de ontwikkelingen rond Planet De Koog.

Planet de Koog is een voortvloeisel uit revitalisatie plannen van st. Duindorp en de plannen uit Planet Texel

Stap 1 van de herinrichting was de presentatie van het projectenboek in mei 2015
Projectenboek

Herinrichting Brink en de kop van zuid

verslag bijeenkomst kop van zuid met bewoners

aandachtspunten gesprek 14-5-2019