Jaarvergadering dorpscommissie 2023

oktober 10, 2023 femke 0 Comments

Op 17 oktober houdt de dorpscommissie haar jaarvergadering.

Locatie: Dorpshuis De Hof
Inloop vanaf 19.30 uur en start om 20.00 uur
Na enkele jaren waarin geen bijeenkomsten konden worden gehouden vanwege
corona, wordt op dinsdag 17 oktober a.s. de jaarvergadering gehouden in
Dorpshuis De Hof. Naast het jaarverslag 2022 van de secretaris en het financieel
verslag 2022 van de penningmeester, wordt er afscheid genomen van twee
bestuursleden namelijk Jaap Jager en Nico Erwich. Zij hebben zich de afgelopen
jaren ingezet voor het wel en wee van De Koog.
Daarna volgt de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden.
Ook zal het wel of niet houden van een kermis in De Koog volgend jaar aan de
orde komen.
Alle inwoners van De Koog zijn van harte welkom deze avond.

Agenda jaarvergadering Dorpscommissie De Koog
17 oktober 2023 in De Hof
Inloop 19.30 uur. Aanvang vergadering 20.00 uur.
1. Opening
2. Jaarverslag 2022 secretaris : Mariska de Boer
3. Financieel jaarverslag 2022 : Rein Stam
4. Verslag kascommissie : Rob Vinke en Leny Platts
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Afscheid van twee bestuursleden : Jaap Jager en Nico Erwich
7. Benoeming nieuwe bestuursleden.
Kandidaten zie zich gemeld hebben:
Job van der Ploeg en Maasje Buijs
8. Kermis 2024
9. Rondvraag
Sluiting

Previous Post

Next Post