Dorpscommissie

De “Vereniging Dorpscommissie De Koog” is opgericht in 2004 en handelt onder de naam “Dorpscommissie De Koog” , p/a Zeekraal 23 1796 BM De Koog. De doelstelling van de Dorpscommissie is de behartiging van de leefbaarheid van het dorp en omstreken op Texel, ten dienste van alle plaatselijke organisatie- en verenigingsleven, in de ruime zin, en zich te bewegen binnen het sociaal en cultureel werk.

De Dorpscommissie De Koog heeft als visie het aantrekken,ondersteunen en in stand houden van niet alleen ontspanningsmogelijkheden maar ook het behartigen en beheren van sociale / culturele belangen en evenementen dit alles ter verbetering van het imago van De Koog en Texel. De Dorpscommissie bevordert het in stand houden van de jeugdzorg en de jeugdvorming buiten schoolverband.

Het bestuur van de Dorpscommissie De Koog streeft openheid van structuur na en bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 11 personen.
Deze bestuursleden hebben verschillende functies en werkzaamheden.

Omdat er een aantal bestuursleden per januari 2017 aftreden is de dorpscommissie op zoek naar nieuwe bestuursleden. Woon je in de Koog en ben je geïnteresseerd kom eens langs om te praten, je bent van harte welkom.

ADRESSENBESTAND BESTUURSLEDEN DORPSCOMMISSIE DE KOOG

De heer D. E. Eelman (Dennis) voorzitter
Boodtlaan 14 1796 BE De Koog
0222-310906 (06-11453818) / 0222-312185 (kantoor)
denniseelman@texel.com

De heer J.R. Jager (Jaap) evenementen
Ruigendijk 16 1796 MP De Koog
0222-317835
jager049@wxs.nl

De heer N. Erwich
nicoerwich@xs4all.nl

De heer J. Schepers
job@texelsecourant.nl

Mevrouw Veronica van Beek
janveronica@kpnmail.nl

Ruurd Eijzinga (werkgroep Planet De Koog)
ruurd@webpartner.nl

ADRESSENBESTAND BESTUUR DORPSHUIS DE HOF

De heer F.H. Agter (Frits) voorzitter
Mienterglop 5 1796 MR De Koog
0222-317283 (06-53214436)
agterdeark@texel.com

De heer T.J. Kuip (Dirk) penningmeester
Pontweg 155 1796 MB De Koog
0222-321613 (06-55371793) i
info@duinrand texel.nl

Mevr. V.M. van Beek-Flokstra (Veronica) beheerster
Wintergroen 5 796 BL De Koog
0222-317729 (06-28787820)
janveronica@kpnmail.nl